fbpx

м. Київ

Нижченаведений текст є договором між інтернет-магазином, сайт якого розміщений в мережі Інтернет за адресою oenobox.com.ua (надалі Інтернет-магазин) і користувачем послуг інтернет-магазину (надалі – Покупець), та визначає умови надання послуг з пошуку, комплектації, резервування, придбання від імені Покупця та доставки йому товарів через сайт Інтернет-магазину.

1. Терміни

1.1. Інтернет-магазин – Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНОБОКС», засноване згідно Законодавства України, що оперує сайтом, розміщеним у мережі Інтернет за адресою oenobox.com.ua. Фактична адреса – м.Київ, Червоноткацька, 16Б, приміщення 88б.
1.2. Товар – перелік товарів народного споживання, за винятком алкогольної продукції.
1.3. Алкогольна продукція – перелік продуктів, отриманих шляхом спиртового бродіння цукровмістних матеріалів або виготовлених на основі харчових продуктів з вмістом спирту етилового понад 1,2 відсотка об’ємних одиниць.
1.4. Покупець – фізична особа, якій виповнилось 18 років (або фізична особа – підприємець, або юридична особа), яка розміщує Замовлення на пошук, комплектацію, резервування, придбання від свого імені та доставку Товару або Алкогольної продукції, що представлена на сайті Інтернет-магазину, в цілях не призначених для підприємницької діяльності.
1.5. Замовлення – оформлена і розміщена заявка Покупця, адресована Інтернет-магазину, на пошук, комплектацію, резервування, придбання від імені Покупця та доставку Товару або Алкогольної продукції.
1.6. Сайт – сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, і програмних модулів, об’єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою oenobox.com.ua, і містить всі ознаки публічної оферти з пошуку, комплектації, резервування, придбання від імені Покупця та доставку Товару або Алкогольної продукції, обраної Покупцем на сайті.
1.7. Особистий кабінет – простір на Сайті, доступ до якого має Покупець, в якому відображаються його персональна інформація та історія розміщених Замовлень.

2. Загальні положення

2.1. Цей договір є публічним, і згідно ст. ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України її умови однакові для всіх Покупців, незалежно від статусу (фізична особа, фізична особа – підприємець, юридична особа)
2.2. Направляючи замовлення через Cайт, користувач приймає умови цього Договору і стає Покупцем.
2.3. Інтернет-магазин залишає за собою право вносити зміни в цей Договір.

3. Предмет Договору

3.1. Цей договір визначає порядок взаємодії та умови надання Інтернет-магазином послуг Покупцеві, ґрунтуючись на його прагненні, бажанні і можливості скористатися послугами пошуку, комплектації, резервування, придбання від свого імені та доставку Товару або Алкогольної продукції, а також на прагненні Інтернет-магазину надати Покупцеві потрібну йому інформацію та послуги згідно Замовлення Покупця.
3.2. Інтернет-магазин не здійснює продаж Товарів або Алкогольної продукції, а згідно цього Договору надає Покупцеві послуги з пошуку, комплектації, резервування, придбання від імені Покупця та доставку Товару або Алкогольної продукції на підставі Замовлення, оформленого і розміщеного Покупцем на Сайті.
3.3. Покупець приймає умови цього договору в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку «Замовити», що виражає підтвердження Покупця про прочитання тексту цього договору і згоду з його умовами. Надалі заперечення від Покупця щодо надання таким чином своєї згоди позбавляє Інтернет-магазин від будь-якого роду відповідальності за невиконання умов цього договору і залишає право Інтернет-магазину скасувати Замовлення в односторонньому порядку.

4. Правила роботи з Сайтом

4.1. Покупець може переглядати вміст Сайту, оформляти Замовлення, а також користуватися іншими його сервісами.
4.2. Реєстрація потрібна для доступу Покупця до персоналізованої інформації та наданні додаткових можливостей при роботі з Сайтом, однак не є обов’язковою.
4.3. Покупець зобов’язується надати дійсну, точну і повну інформацію про себе. Інтернет-магазин не несе відповідальності за точність і правильність інформації, залишеної Покупцем при реєстрації та здійсненні Замовлення.
4.4. Після реєстрації на Сайті Покупцю надається доступ до Особистого кабінету.
4.5. Покупець несе відповідальність за будь-які дії, здійснені на Сайті під його обліковим записом і від його імені.
4.6. Інтернет-магазин вправі відмовити Покупцеві в користуванні послугами Інтернет-магазину, якщо у нього будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні дані, а так само за умови несумлінної поведінки (наприклад, порушення умов цього договору, або ін.).
4.7. Заборонено використовувати Сайт в протизаконній і забороненій діяльності. Покупці Інтернет-магазину погоджуються дотримуватися законів України і норм поведінки, прийнятих в мережі Інтернет, а саме, але не обмежуючись, розміщенням на сайті матеріалів, екстремістського, порнографічного чи іншого характеру, що торкаються і / або утискають честь, гідність та / або ділову репутацію третіх осіб і порушують загальноприйняті норми моралі, а також розміщувати рекламну інформацію без дозволу Інтернет-магазину.

5. Порядок оформлення Замовлення

5.1. Покупець оформляє Замовлення на Сайті самостійно, натискаючи кнопку «Замовити», що розташована під відповідним переліком послуг на Сайті.
5.2. Оформити Замовлення можуть усі покупці, в незалежності від реєстрації.

6. Порядок оплати

6.1. Покупець оплачує послуги Інтернет-магазину з пошуку, комплектації, резервування, придбання від імені Покупця та доставки Товару або Алкогольної продукції продукції на умовах передплати (безготівковим або картковим розрахунком).
6.2. Загальна вартість Замовлення, що включає повну вартість Товарів або Алкогольної продукції та послуг Інтернет-магазину, рівна сумі, що підлягає оплаті, і вказується на Сайті при оформленні та в момент розміщення Замовлення.

7. Умови повернення

7.1. Повернення Алкогольної продукції після її оплати не проводиться, що регламентується законодавством України.
7.2. Виключенням є неналежна якість продукції, повернення якої регламентується Правилами роздрібної торгівлі алкоголем, затвердженими постановою КМУ №854 від 30.07.1996 р. У разі виявлення недоліків, фальсифікацій або неналежної якості Алкогольної продукції Покупець має право вимагати від Інтернет-магазину заміни на аналогічний товар. Для здійснення заміни товару Покупцю необхідно надати розрахунковий документ, що був отриманий від Інтернет-магазину під час доставки з відміткою дати продажу.

8. Порядок доставки Замовлень

8.1. Доставка по всій Україні здійснюється з використанням послуг «Нової Пошти» за рахунок Покупця і оплачується за місцем доставки і розраховується відповідно до діючих тарифів служби доставки «Нова Пошта».
8.2. При доставці Замовлення Покупець отримує від Інтернет-магазину касовий чек, що підтверджує розмір витрат, понесених Інтернет-магазином у зв’язку з виконанням доручення Покупця.

9. Конфіденційність і захист персональних даних

9.1. Надаючи свої персональні дані на Сайті при оформленні Замовлення, Покупець надає свою добровільну згоду на обробку та використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р.
9.2. Інтернет-магазин використовує отримані персональні дані для надання послуг, визначених цим договором, для просування послуг, що надаються Інтернет-магазином, в тому числі і за допомогою автоматизованої обробки персональних даних.
9.3. Інтернет-магазин зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Інтернет-магазином інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Інтернет-магазином, в тому числі і для виконання зобов’язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства.
9.4. Якщо Покупець не бажає, щоб Інтернет-магазин продовжував обробляти персональні дані, то Покупцеві необхідно звернутися із заявою в службу підтримки. У цьому випадку Покупець не зможе продовжувати користуватися послугами Інтернет-магазину.
9.5. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Інтернет-магазин не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов’язань у зв’язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

10. Інформаційні повідомлення

10.1. Реєструючись на Сайті, Покупець надає Інтернет-магазину згоду на отримання інформаційних повідомлень від Інтернет-магазину та його партнерів, що діють на підставі договору з Інтернет-магазином, за допомогою служби коротких повідомлень (SMS) та електронної пошти.
10.2. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки, написавши заяву в службу підтримки(e-mail: info@oenobox.com.ua) або звернувшись за тел. +380 68 636 6269.

11. Правила використання матеріалів, розміщених на Сайті

11.1. Сайт містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші такі, що охороняються законом, матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.
11.2. Весь зміст Сайту охороняється законодавством України.
11.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на Сайті, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу, створювати похідні продукти та ін.

12. Інші умови

12.1. Цей договір укладено на території України і підпорядковується матеріальному праву України.
12.2. Недійсність будь-якого пункту або частини цього договору не веде до недійсності договору в цілому.
12.3. Усі спори, що виникають між Покупцем та Інтернет-магазином, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Інтернет-магазин можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.
12.4. Інтернет-магазин вправі вносити зміни в текст цього договору на власний розсуд у будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (діюча) редакція договору завжди доступна на Сайті.

Вхід
Реєстрація

Підтвердження буде надіслано на вказаний Email